Anlaşmalı Kurumlar

 • T.C. AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
 • ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU
 • T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 • T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
 • TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ
 • T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
 • DİYANET VAKFI
 • DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • T.C. TİCARET BAKANLIĞI
 • T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
 • T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
 • T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
 • T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
 • GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
 • HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • İŞKUR
 • KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU
 • KOSGEB
 • KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
 • KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI
 • MİLLİ PİYANGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • SAYDER
 • SGK
 • TAPU KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • TBMM
 • TEDAŞ
 • TOKİ
 • TRT
 • TSE
 • TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU
 • TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ
 • TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • TÜRKİYE PETROLLERİ
 • TÜRKSAT
 • TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU
 • TÜRK TELEKOM
 • TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
 • VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ