Kurucumuzun Mesaji

KURUCUMUZUN MESAJI

EN BÜYÜK DEĞER BİLGİDİR

Eğitim Kurumumuzda çocuklarımız güvenli, huzurlu, modern disiplin anlayışı ile sevgi dolu bir ortamda özgüveni yüksek, milli değerlerine bağlı, topluma ve çevreye katkıda bulunacak, öğrenmeyi öğrenmiş, kendi hedeflerini belirleyebilen, bilinçli, girişimci, üretken, başarılı, çağdaş ve uluslar arası ve kültürler arası diyalog ve deneyim kazanmış bireyler olarak yetiştirileceklerdir. Bütüncül eğitim ve gelişim prensibi anlayışı ile öğrencilerimizin akademik, sosyal, sanatsal ve sportif yönlerinin gelişimini sağlayacak ve farklı eğitim anlayışımızın zorunlu tuttuğu, AKADEMİK BAŞARININ yanında TOPLUMSAL DEĞERLERE BAĞLI VE ÇEVREYE KATKIDA BULUNACAK SPORTİF VE SANATSAL ETKİNLİKLERİN yer aldığı modern eğitim anlayışı ile ÖĞRENME ODAKLI EĞİTİM aynı anda uygulanacaktır.

En büyük değerin bilgi olduğu bir çağdayız. Üçüncü bin yılın ilk yüzyılı, bilgi üretmeyi, bilgi paylaşmayı ve onu kullanmayı bilenlerin yüzyılı olacaktır.

Alabildiğine küçülen dünyamız, hızlı ve köklü bir biçimde değişiyor. Bu değişimin dinamiğini, biçimsel ve teknolojik gelişme süreci oluşturuyor. Bu süreçte çağdaş dünyadaki onurlu ve seçkin yerini alması gereken ülkemiz 21. yüzyılda bilgi çağını yakalamak için bilgi toplumunu oluşturmak zorundadır. Bu ise eğitimle olacaktır.

Şunu iyi bilmeliyiz ki değişimin odak noktası insandır. İnsanın toplumsal hayatını düzenleyen, geleceğini şekillendiren de kaliteli eğitimdir.

Kaliteli eğitim; öğrenciyi sadece bilgi ile donatmaz. Öğrencinin verilen bilgiyi kavramasını, bu bilgiyi kullanarak yeni bilgilere ulaşmasını, analiz-sentez yapabilmesini; öğrencileri kendine güvenen, başkaları ile iyi ilişkiler kurabilen, ekip çalışması yapabilen, değişen dünyada aktif rol alan doğrunun lideri, kötülükten sakındıran, insana saygı odaklı kısaca geleceğin medeniyet kuramcılarını yetiştiren bir süreçtir.

Bu çerçevede kurumumuz;

Öğrencilerin tüm potansiyellerini kullanmaları için zevkli öğrenme ortamları hazırlar.

Mevcut durumu sürekli sorgulayarak verimliliği en üst düzeyde tutar.

Her kademedeki personelin bilgi ve beceri düzeyinin sürekli yükseltilmesini, yönetime de katılımcılığın sağlanmasını, personelin görev tanımına uygun çalıştırılmasını, birim içi koordinasyonu sağlam kurarak çalışanlar arasında güvene dayalı bir ortam sunar.

Severek sevmeyi, üreterek üretmeyi, tartışarak sorgulamayı ve güvenmeyi öğretir.

Okumanın her insanın en temel gereksinimi olduğunu kabul eder ve okuma alışkanlığının okuldan başladığı düşüncesini kabul eder.

İkinci ve üçüncü bir dilin, öğrencilerde farklı düşünme açıları geliştireceği ve onları evrenselleştireceği inancıyla uygun dil öğrenme ortamları hazırlar.

Bu ve benzeri birçok olanağın siz değerli öğrencilere sunulacağı İNCİ KOLEJİ’NDE geleceğe güvenle bakan Bir İnci olmanız dilek ve temennisiyle…


Mehmet POSTALLI
İnci Koleji
Kurucu Temsilcisi