Müdürümüzün Mesajı

Eğitim , yaşamak ve yaşatmaktır.

Bir okul açmak.

Çocukların eğitim hayatlarında aktif rol oynamak.

Güzel ve anlamlı bir dünyaya inanmak ve umutlu olmayı da beraberinde taşımaktadır.

Öyle bir eğitime inanıyoruz ki;

Biz eğitimi hayat veren , yeryüzüne huzur dağıtan, yaşanan her anı ve mekanı ışık ışık nurla dolduran bir yansıma olarak hissediyor buna uygun şekilleniyor değişiyoruz yaşamaya gayret ediyoruz.

Yeryüzü , her geçen gün acının gözyaşının bitmediği talan edilmiş insaniyet bahçesine dönüşüyor.

Gün geçmiyor ki medya da üzücü ve yaralayıcı haberleri duymayalım. En trajik olan müsebbiplerin neredeyse tamamı eğitim görmüş insanlar olmasıdır.

Çağımızda eğitim adına sınırsız olanaklar sonuna kadar kullanılmakta. Bilgi ve deneyim inanılmaz yöntem ve tekniklerle insan eğitiminin hizmetine sunulmakta. Başarıya odaklı ve yüksek kazançlı kariyerli insan olunması her aşamada insana aktarılmakta.

İşte tam da bu açmazda eğitimin hayat yok eden değil hayat bahşeden ruhunu keşfetme mecburiyeti ortaya çıkmaktadır.

Okullar vicdanı, merhameti , tevazuyu, kanaati kısacası insanı kamil vasıflarının ilmek ilmek işlendiği mekanlar olmalı. Bunun için eğitim gönüllüleri terbiye eden örnek şahsiyetlere dönüşmeli. Kurumlar da fiziksel zenginliklerden ziyade gönül zenginliği esas alınmalı.

Bu kaygıyı iliklerimize kadar hissediyoruz. Mutlu huzurlu güven içinde bir toplumda yaşama isteğinin insanlığın en büyük ihtiyacı olduğunu biliyoruz.

Eğitmeye çalıştığımız her bireye fıtrattan gelen safiyetine saygımızı hep taze tutuyoruz. İlgi odaklı bir ortam tesis etmeye çalışıyoruz. Bilgiye ve hikmete talepkâr öğrenci yetiştirmeye çalışıyoruz. Razı olmuş ve razı olunmuş insanlardan oluşan kültürlü bir çevre imar etmek için ısrarla çalışıyor ve çabalıyoruz.

Biz yaşamın sırrına ermek isteyen bilgili görgülü kültürlü ve edepli nesillerle yolumuza devam etmeye adadık kendimizi.

Yaşatan ve yaşayan bir eğitime inanıyoruz. Yeryüzüne gelen her insan inci gibi özel ve güzeldir . Eşssiz ve ihtişamlı vasıflarıyla insanlık denizinde iyiliğin temsilcisi olmaya hakkın ve adaletin savunuculuğunu sürdürmesine her anımızla yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz.

Biz inanıyoruz ki İnci Koleji yaşar ve yaşatır.

Mehmet POSTALLI

Okul Müdürü